20200312 Sjöräddningen

  • Gertrud och Bo Lundström presenterade Sjöräddningen i Fjällbacka inför en intresserad publik

Ställer in alla aktiviteter

Ett 60-tal medlemmar hade kommit till Kville bygdegård och SPF Kvillebygdens marsmöte. Det var hälften av vad som vanligtvis brukar komma - olust att ingå i stora folksamlingar var säkert anledningen.

Ordförande Claes Toreld hälsade välkommen och berörde det aktuella och allvarliga läget om coronapandemin. Styrelsen hade under dagen beslutat att föreningens alla aktiviteter ställs in tills vidare. Föreningens medlemmar är äldre personer och en befarad riskgrupp i coronavirusets framfart. Claes refererade även till Tanum kommuns direktiv att skydda våra mest utsatta grupper genom att bl a avråda från besök på våra kommunala boenden.

Gertrud och Bo Lundström var inbjudna att informera om Sjöräddningsstationen i Fjällbacka.
Stationen grundades år 1969 och har idag 25 frivilliga sjöräddare och 3 båtar. Ideellt arbete, donerade medel och medlemsavgifter driver verksamheten.
Under ett år utför de frivilliga sjöräddarna på RS Fjällbacka ca 200 uppdrag. Utbildning av egen
personal och förebyggande utbildning i skolor är ett trevligt arbete som kräver stora resurser.
Ett stationshus är under uppförande i Fjällbacka. Det är ett projekt som också drivs med ideella krafter och behöver 4,7 milj i insamlade medel.

Gertrud och Bo förmedlade sina kunskaper, erfarenheter och uppdrag som t ex branden på Skandinavien Star på ett informativt och underhållande sätt och besökarna var mycket nöjda med kvällens föreläsning.
Kvällen avslutades med kaffe och välsmakande semla. Flera kunde också ta med en vinst hem från lotteriet.
Inga-Lill Sörgard