20220912 HLR (Hjärta-Lung-Räddning)

Anders Frisk, räddningstjänsten i Tanum, höll en utbildning i HLR för 10 medlemmar i SPF Kvillebygden. Utbildningen hölls i brandstationen i Hamburgsund.

  • Anders hälsade de 10 deltagarna välkomna och berättade om kursens upplägg
  • Varje deltagare fick en övningsdocka
  • Via ett program på tv:n instruerade deltagarna
  • Filmen stoppas och Anders visade ich deltagarna fick praktisera
  • Anders visade hur man gör om någon har satt i halsen
  • Anders hälsade de 10 deltagarna välkomna och berättade om kursens upplägg
  • Varje deltagare fick en övningsdocka
  • Via ett program på tv:n instruerade deltagarna
  • Filmen stoppas och Anders visade ich deltagarna fick praktisera
  • Anders visade hur man gör om någon har satt i halsen