Årsmötet 2019

  • Den nyvalde ordföranden Claes Toreld avtackar den avgående ordföranden Ingemar Bergdahl.
  • Föreningens seniordansare uppvisningsdansar.
  • Den nyvalde ordföranden Claes Toreld avtackar den avgående ordföranden Ingemar Bergdahl.
  • Föreningens seniordansare uppvisningsdansar.

SPF SENIORERNA Kvillebygden
Årsmöte med dansuppvisning

När Kvillebygdens SPF-förening hade sitt årsmöte, var det 135 stycken medlemmar som ville vara med. Mötet inleddes med att ordföranden, Ingemar Bergdahl, höll en parentation för att hedra minnet av de sex medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes, namnen lästes upp, och som avslutning på den högtidliga stunden spelade Sven Alfredsson stämningsfullt på altsaxofon koralmelodin "Gammal fäbodpsalm från Dalarna".
Till ordförande för årsmötet valdes Clas-Åke Sörkvist och till sekreterare Inga-Lill Sörgard. Ingemar Bergdahl hade avböjt omval, efter det att han i tre år hade skött ordförandeskapet i föreningen med den äran. Hans sista uppdrag i styrelsen var nu att föredra 2018 års verksamhetsberättelse. Ingemar konstaterade, att ökningen av medlemsantalet i vår SPF-förening hade varit god under 2018, ja rent av den bästa bland alla föreningar inom Bohusdistriktet. Föreningen, som för övrigt är den äldsta inom distriktet, har 386 medlemmar och drygt 50 funktionärer, som håller i föreningens aktiviteter.
Verksamhetsberättelsen illustrerades av ett bildspel, som Håkan Vikstål hade sammanställt. Genom det kunde vi se tillbaka på många av föreningens trevliga möten och aktiviteter från år 2018.
Valberedningen hade gjort ett gott arbete, och alla deras förslag till ny- och omval godtogs av medlemmarna utan vidare diskussion.
Den nuvarande styrelsen består av 9 stycken ledamöter: Claes Toreld (ordförande), Inga-Lill Sörgard (sekreterare), Barbro Torstensson (kassör), Lillemor Blad, Anita Hallberg, Ulla Johansson, Leif Karlsson, Eva Lundgren och Ulla Tisell.
Vår nye ordförande, Claes Toreld, tackade avgående styrelseledamöter och funktionärer för deras arbete i föreningen. Ingemar Bergdahl fick en bok, och Claes överlämnade blommor till Gunnel Sörkvist, Barbro Emanuelsson, Ann-Marie och Bertil Berntsson, Birgit Mattsson, Ulla Jansson, Kerstin Andersson och Tage Sandsten. Clas-Åke Sörkvist och Sven Alfredsson fick också var sin bukett för sina insatser under kvällen.
Mötet avslutades med att Claes Toreld tackade alla besökarna för deras närvaro, och han riktade också ett stort tack till alla dem som på ett eller annat sätt arbetar för föreningsmedlemmarnas gemenskap och trivsel.
Efter årsmöte och en god och trevlig stund vid fikaborden var det dags för föreningens seniordansare att visa upp sig. De leddes av Anita Hakeröd och Anki Danielsson, som också blev förärade var sin blomsterbukett. De duktiga dansarna bjöd publiken på 6 stycken danser av olika slag. Efter det uppskattade framträdandet avslutades kvällen med dragning i lotteriet.
Text: Christel Kempton