Rabbalshede-Alnäs promenad 20220523

Vi har haft tur med våra promenader. Det har varit vackert väder på samtliga promenader, förutom den på Hamburgö. Promenaden på Alnäs lockade 62 personer som gick de ca 2 km långa banan.

 • Samling vid Alnäs gård. Jan Johansson berättade om gökottan vid Hornbore (ett par km söder om Hamburgsund)
 • Första stoppet blir vid äppellunden. Agneta och Jan har planterat 270 äppelplantor för tre år sedan
 • En välskött äppelodling, omgärdad med stängsel för att hålla rådjur och harar borta.
 • Nästa stopp blir vid stenbrottet. (Ett Dalhalla i miniatyr)
 • Jan berättar om brytningen
 • "Det låter intressant!"
 • "Björn! Har du glömt stavarna?"
 • "Det var väldigt vad korken sitter!"
 • Fikat intas en naturskön backe ner mot sjön
 • Inga-Lill presenterar lite statistik över vårens promenader. Flera av deltagarna hade deltagit på samtliga 7 promenader.
 • Ett stort tack till familjen Agneta och Jan Karlsson på Alnäs gård
 • Samling vid Alnäs gård. Jan Johansson berättade om gökottan vid Hornbore (ett par km söder om Hamburgsund)
 • Första stoppet blir vid äppellunden. Agneta och Jan har planterat 270 äppelplantor för tre år sedan
 • En välskött äppelodling, omgärdad med stängsel för att hålla rådjur och harar borta.
 • Nästa stopp blir vid stenbrottet. (Ett Dalhalla i miniatyr)
 • Jan berättar om brytningen
 • "Det låter intressant!"
 • "Björn! Har du glömt stavarna?"
 • "Det var väldigt vad korken sitter!"
 • Fikat intas en naturskön backe ner mot sjön
 • Inga-Lill presenterar lite statistik över vårens promenader. Flera av deltagarna hade deltagit på samtliga 7 promenader.
 • Ett stort tack till familjen Agneta och Jan Karlsson på Alnäs gård