20220425 Dingle Promenad

Promenaden lockade 53 personer i det soliga vårliga vädret. Promenaden var 4,5 km.

 • Lotta berättar om sin tid som "elev" vid lanthushållsskolan i Dingla.
 • Flera av deltagarna hade gått vid skolan i Dingle
 • Inga-Lill berättar om Dingle Naturbruksgymnasium
 • Intressant information
 • Inga-Lill berättar om Tose kyrka (som försvann på 1500-talet)
 • Claes berättar om nästa promenad vid Everöds vatten
 • Det blir ett långt led av de 53 deltagarna
 • Leif berättar roliga historier från levande livet
 • En lång promenad för en liten hund. Husse Ronny förbarmar sig.
 • Lotta berättar om sin tid som "elev" vid lanthushållsskolan i Dingla.
 • Flera av deltagarna hade gått vid skolan i Dingle
 • Inga-Lill berättar om Dingle Naturbruksgymnasium
 • Intressant information
 • Inga-Lill berättar om Tose kyrka (som försvann på 1500-talet)
 • Claes berättar om nästa promenad vid Everöds vatten
 • Det blir ett långt led av de 53 deltagarna
 • Leif berättar roliga historier från levande livet
 • En lång promenad för en liten hund. Husse Ronny förbarmar sig.