Bilpromenaden 2024

Bilpromenaden blir den 30 maj 2024.
Start och mål vid marknadsplatsen i Rabbalshede.

  • Från bilpromenaden 2023, vid Sundshult

Bilpromenaden äger rum den 30 maj 2024
med start och mål vid marknadsplatsen i Rabbalshede.
C:a 5 mil lång. Medtag egen fika.
Flera fikaplatser finns utmed banan.

Individuella startider!

Information och anmälan till 
Barbro, 070-657 73 95