20170309 Missing People

Här följer bilder från månadsmötet med Missing People. Makarna Sigbritt och Hasse Lagervall från Trollhättan kom till vårt månadsmöte i mars för att berätta om den organisation de representerar och arbetar i.