FUNKTIONÄRER ny ver

Uppdaterades: 24 augusti 2018

Här följer en lista på funktionärer 2018

Revisorer
Eivor Kristensson   0525-351 64   eivor-morgan.kristensson@telia.com
Ingrid Hansson   070-533 01 01    ib.ejde@telia.com
Ersättare: Tage Sandsten   0523-64 15 25

Valberedning
Tage Sandsten   0523-64 15 25
Jan Svensson   070-331 20 61
Anita Hakeröd   070-604 53 53  hakerodgard@yahoo.se

Lotteriansvariga
Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Lillemor Blad   073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com

IT- och annonsansvarig
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Pressansvarig
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Ledare för sång och musik
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Studieledare
Ulla Sörqvist   0525-334 12  070-568 09 04   ulla@sorqvist.net
Gunnel Alfredsson  0525-350 59  073-034 69 13 gunnar.alfredsson@netatonce.net
Barbro Emanuelsson  0525-350 24  070-513 50 24    barbro@bleman.se
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Reseansvariga
Eivor och Morgan Kristensson   0525-351 64   eivor-morgan.kristensson@telia.com

Friskvårdsansvarig
Elisabeth Bergquist  073-393 11 07

Gymnastikansvarig
Marie-Anne Christiansson   0525-331 40

Mattcurling
Lars Emanuelsson   0525-350 24    lasse@bleman.se
Ulla Jonsson   0525-351 29
Kerstin och Uno Thuresson   0525-330 21    kut.myren@gmail.com
Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Bengt Bäckström   073-927 18 91    bengt.back@netatonce.net

Boule
Tage Sandsten   0523-64 15 25
Sussi Johansson  076-033 16 41
Gunilla Vidén  0525-226 79

Motionsdans
Kerstin och Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Ann-Marie och Bertil Berntsson   0525-351 34    bertil.bikong@gmail.com
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se

Seniordans
Anne-Christin Danielsson   070-399 37 37    anki.d@me.com
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se

Promenader
Eivor Kristensson   0525-351 64    eivor-morgan.kristensson@telia.com
Kurt Karlsson   070-572 94 98
Bengt Bäckström   073-927 18 91 bengt.back@telia.com
Birgit Mattsson   0523-532 64
Tage Sandsten   0523-64 15 25

Gökotta
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se
Gunnel Christiansson   0525-330 50

Gårdsråd på Kalkåsliden
Ulla Jansson   0525-362 55
Lisbeth Funevall
Elisabeth Bergquist  073-393 11 07

Gårdsråd på Sjökanten
Birgitta Erlandsson   073-038 72 67
Britt-Marie Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se

Gårdsråd på Hogslätt
Ulla Hansson   0525-355 00
Berit Johansson   0525-336 17
Margareta Olsson   0524-701 25

Tanums kommuns pensionärsträffar
Gunnel Christiansson   0525-330 50
Kerstin Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com

Kontaktgrupp för äldre
Ulla Jansson   0525-362 55
Birgitta och John-Erik Erlandsson   073-038 72 67
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se

Trafikombud
Lars Johansson   070-848 72 20

Hörselombud
Bertil Berntsson   0525-351 34    bertil.bikong@gmail.com
Sven-Olof Persson   0523-540 34

Representant i KPR
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se
Ann-Charlott Toreld   073-804 06 07  toreld@telia.com
Ersättare: Kerstin Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com

Representant i folkhälsorådet
Barbro Emanuelsson   070-513 50 24    barbro@bleman.se
Ersättare: Kerstin Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com

Ombud till Kvilleveckan
Anita Karlsson    0525-353 83  
Ulla-Britt Danielsson   076-814 46 75

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 24 augusti 2018