FUNKTIONÄRER ny ver

Här följer en lista på funktionärer 2022

Revisorer
Ingrid Hansson   070-533 01 01    ib.ejde@telia.com
Gunnel Blomqvist  073-043 20 65  gbblomqvist@gmail.com

Valberedning
Lars Karlsson  073-899 95 68  kvillekarlsson@hotmail.com
Reine Jorefjord  070-360 55 42  reineijore@hotmail.se
Lillemor Kaltenbach 070-658 88 35  lillemor.kaltenbach@gmail.com

Lotteriansvariga
Lillemor Blad   073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com
Anita Hallberg  070-697 82 05  anitahallberg@live.se

IT- och annonsansvarig
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Pressansvarig
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Ledare för sång och musik
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Studieledare
Ulla Sörqvist   0525-334 12  070-568 09 04   ulla@sorqvist.net
Anita Johansson  073-356 86 44
Margareta Olsson  0524-701 25  076-350 88 18   ybacken@hotmail.com
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Reseansvariga för endagarsresor
Eva Persson 070-480 11 95 eva.persson@bottna.se
Inga-Lill Sörgard 070-243 23 52 inga-lill.sorgard@live.se
Håkan Vikstål 073-992 77 58 hakan.vikstal@live.se

Reseansvariga för teater-/kulturresor
Lotta och Claes Toreld  070-348 66 32  toreld@telia.com

Reseansvariga för flerdagarsresor
Eva Persson  070-480 11 95  eva.persson@bottna.se
Inga-Lill Sörgard  070-243 23 52  inga-lill.sorgard@live.se
Håkan Vikstål 073-992 77 58  hakan.vikstal@live.se

Gymnastikansvarig
Gymnastikgruppen

Mattcurling
Bengt Bäckström   073-927 18 91    bengt.back@telia.com
Per-Erik och Maritha Thuresson  070-910 06 32   odsmal@live.se
Eddy Knutsson  070-630 10 81  annbritt.e.knutsson@gmail.com
Tommy Nyström 070-794 78 98  nystrom.lycke@gmail.com
Lennart Thorén 070-767 23 48  letho2@netatonce.net

Boule
Göran Kuick  0525-362 16,  070-466 54 38
Sussi Johansson  076-033 16 41

Golf
Ingemar Bergdahl  070-553 45 66  ingemarbergdahl2@gmail.com

Motionsdans
Anna-Greta och Arne Kling  070-568 43 20  arnekling41@gmail.com
Betty och Göran Hjälmered  070-653 62 60  goran.hjalmered@netatonce.net
Marita Olofsson  070-544 93 83  ym.olofsson@telia.com
Arne Josefsson  0526-430 24   070-691 93 40  ym.olofsson@telia.com

Seniordans
Anne-Christin Danielsson   070-399 37 37    anki.d@me.com
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se

Promenader
Karl-Erik Johannesson  070-251 80 90  karlerikjohannesson@gmail.com
Kurt Karlsson   070-572 94 98  kurt.ingela@outlook.com
Bengt Bäckström   073-927 18 91 bengt.back@netatonce.net
Kjell Aronsson  070-536 67 59  ingela.aronsson@gmail.com

Gökotta
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan1941@gmail.com
Gunnel Christiansson   073-085 43 29  gunnel41.christiansson@gmail.com

Gårdsråd på Kalkåsliden
Ulla Jansson   0525-362 55
Lisbeth Funevall  0525-353 42  funevall@spray.se
Birgitta Christensson 073-222 65 08  birgitta.ch.51@hotmail.com

Gårdsråd Träffpunkten
Birgitta Erlandsson   073-038 72 67
Britt-Marie Johansson   0525-332 66    johansson.jan1941@gmail.com

Gårdsråd på Hogslätt
Berit Johansson   0525-336 17  berithansj@gmail.com
Margareta Olsson   0524-701 25  076-350 88 18  ybacken@hotmail.com
Lena Darholm  073-083 79 28  lenadarholm49@gmail.com

Kommunens trivselkvällar
Anne-Christin Danielsson   070-399 37 37    anki.d@me.com
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se

Kontaktgrupp för äldre, adventskaffet för 80+
Gunnel Sörkvist  073-907 31 85  gunnel.sorkvist@gmail.com
Lillemor Blad  073-070 50 04  bladlillemor@gmail.com
Ulla Tisell  070-249 93 02  052470135@telia.com
Anita och Lasse Karlsson  073-899 95 68  kvillekarlsson@hotmail.com

Trafikombud

Representant i KPR
Ann-Charlott Toreld 073-804 06 07 toreld@telia.com
Ersättare: Margareta Blad 070-396 57 15  maggan.blad@gmail.com

Ombud till Kvilleveckan
Ingela Aronsson  070-591 56 54  ingela.aronsson@gmail.com
Siv Svensson  grimslett@icloud.com