FUNKTIONÄRER ny ver

Uppdaterades: 08 mars 2019

Här följer en lista på funktionärer 2019

Revisorer
Eivor Kristensson   0525-351 64   eivor-morgan.kristensson@telia.com
Ingrid Hansson   070-533 01 01    ib.ejde@telia.com
Ersättare: Tage Sandsten   0523-64 15 25  070-728 67 97

Valberedning
Jan Svensson   070-331 20 61
Anita Hakeröd   070-604 53 53  hakerodgard@yahoo.se
Lars Karlsson  073-899 95 68

Lotteriansvariga
Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Lillemor Blad   073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com

IT- och annonsansvarig
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Pressansvarig
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Ledare för sång och musik
Christel Kempton   0525-332 70   christel.kempton@gmx.com

Studieledare
Ulla Sörqvist   0525-334 12  070-568 09 04   ulla@sorqvist.net
Gunnel Alfredsson  0525-350 59  073-034 69 13 gunnar.alfredsson@netatonce.net
Margareta Olsson  0524-701 25  076-350 88 18   ybacken@hotmail.com
Håkan Vikstål   073-992 77 58    hakan.vikstal@live.se

Reseansvariga för endagarsresor
Eivor och Morgan Kristensson   0525-351 64   eivor-morgan.kristensson@telia.com

Reseansvariga för teater-/kulturresor
Lotta och Claes Toreld  070-348 66 32  toreld@telia.com

Reseansvariga för flerdagarsresor
Eva Persson  0523-540 59  070-480 11 95  eva.persson@bottna.se
Inga-Lill Sörgard  070-243 23 52  inga-lill.sorgard@live.se
Håkan Vikstål 073-992 77 58  hakan.vikstal@live.se

Friskvårdsansvarig
Elisabeth Bergquist  073-393 11 07

Gymnastikansvarig
Marie-Anne Christiansson   0525-331 40

Mattcurling
Lars Emanuelsson   0525-350 24    lasse@bleman.se
Ulla Jonsson   0525-351 29
Kerstin och Uno Thuresson   0525-330 21    kut.myren@gmail.com
Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Bengt Bäckström   073-927 18 91    bengt.back@netatonce.net

Boule
Tage Sandsten   0523-64 15 25  070-728 67 97
Sussi Johansson  076-033 16 41
Gunilla Vidén  0525-226 79

Golf
Ingemar Bergdahl  070-553 45 66  bergdahl@hamburgsund.com

Motionsdans
Kerstin och Yngve Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se
Elisabeth Bergquist 073-393 11 07
Tage Sandsten 0523-64 15 25 070-728 67 97

Seniordans
Anne-Christin Danielsson   070-399 37 37    anki.d@me.com
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se

Promenader
Eivor Kristensson   0525-351 64    eivor-morgan.kristensson@telia.com
Kurt Karlsson   070-572 94 98  kurt.ingela@outlook.com
Bengt Bäckström   073-927 18 91 bengt.back@telia.com
Karl-Erik Johannesson  070-251 80 90  karlerikjohannesson@gmail.com
Tage Sandsten 0523-64 15 25 070-728 67 97

Gökotta
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se
Gunnel Christiansson   0525-330 50

Gårdsråd på Kalkåsliden
Ulla Jansson   0525-362 55
Lisbeth Funevall
Elisabeth Bergquist  073-393 11 07

Gårdsråd på Sjökanten
Birgitta Erlandsson   073-038 72 67
Britt-Marie Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se

Gårdsråd på Hogslätt
Ulla Hansson   0525-355 00
Berit Johansson   0525-336 17
Margareta Olsson   0524-701 25  076-350 88 18  ybacken@hotmail.com

Tanums kommuns pensionärsträffar
Gunnel Christiansson   0525-330 50
Kerstin Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com

Kontaktgrupp för äldre, adventskaffet för 80+
Gunnel Sörkvist  073-907 31 85  gunnel.sorkvist@gmail.com
Birgitta och John-Erik Erlandsson   073-038 72 67
Britt-Marie och Jan Johansson   0525-332 66    johansson.jan@tele2.se

Trafikombud
Lars Johansson   070-848 72 20

Hörselombud
Bertil Berntsson   0525-351 34    bertil.bikong@gmail.com
Sven-Olof Persson   0523-540 34

Representant i KPR
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se
Ersättare: Ann-Charlott Toreld 073-804 06 07 toreld@telia.com

Representant i folkhälsorådet
Barbro Emanuelsson   070-513 50 24    barbro@bleman.se
Ersättare: Kerstin Andersson   0525-362 70    stuvangen@hotmail.com

Ombud till Kvilleveckan
Anita Karlsson    0525-353 83  
Ulla-Britt Danielsson   076-814 46 75

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 08 mars 2019