Nostalgi

Uppdaterades: 27 januari 2019

Här nedan finns bilder från "förr i tiden"!

  • Folke Johansson, Lycke, avgår från styrelsen, 19900208
  • Bertil Karlsson, ordförande och Ernst Johansson, sekreterare, årsmötet 199102
  • Folke Johansson, Lycke, avgår från styrelsen, 19900208
  • Bertil Karlsson, ordförande och Ernst Johansson, sekreterare, årsmötet 199102
Publicerades: 16 januari 2019 Uppdaterades: 27 januari 2019