Trafik och fullmakt

Vice ordförande, Claes Toreld, hälsade välkommen. Lasse Johansson, föreningens trafikombud, berättade bl a om körning i cirkulationsplats. Henry Bäckström, distriktet, berättade bl a om "framtida fullmakt". Efter fikat följde dragningen på lotteriet. Cirka 100 personer kom.