20170914 Gorillornas rike

Septembermötet. Rolf Agnestrand berättade och visade filmer om bergsgorillorna i Rwanda. Ett mycket uppskattat program. Vinsterna till lotterierna var skänkta av medlemmarna och var av skördekaraktär. Drygt 120 personer kom.