Golf

Golf, klubbmästerskap hösten 2022. INSTÄLLT!

  • Från avslutningsspelet lördagen den 11 maj 2019. Fr v Ingemar Bergdahl, Anita Bergdahl, PRO Matz Eriksson, Karl-Erik Larsson, Lasse Emanuelsson och Lars-Olof Aronsson.

Klubbmästerskap

INSTÄLLT PGA FÖR FÅ DELTAGARE

i samarbete med Backa Gk (Golfkusten) i Fjällbacka
lördagen den 3 september 2022 kl 10.00

Ingemar Bergdahl, 070-553 45 66