Kontakta oss

Funktionärer

Gunnel Blomqvist

Revisor

Ingrid Hansson

Revisor

Lars Karlsson

Valberedning

Christel Kempton

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Margareta Olsson

Utbildningsansvarig

Eva Persson

Resor

Inga-Lill Sörgard

Resor,Medlemsregisteransvarig

Claes Toreld

Resor

Håkan Vikstål

Webbredaktör,Utbildningsansvarig,Resor

Lotta Toreld

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Johansson

Utbildningsansvarig

Lillemor Kaltenbach

Valberedning ordförande

Lillemor Blad

Valberedning

Ingemar Bergdahl

Utbildningsansvarig