20220530 Bottnaresan 2

Här kommer bilder från resan till Bottna 2 den 30 maj 2022. Se även bilder från Bottnaresan den 10 maj.

 • Första stoppet är vid Svenneby gamla kyrka.
 • Klockstapeln är en bit från kyrkan.
 • Leif berättar om kyrkan som är från 1100-talet.
 • Kyrkkaffet står uppdukat i vapenhuset.
 • Det mesta går att använda som "bord"
 • "Finns det någon ledig plats?"
 • "Aldrig har väl kykkaffe smakat så gott som idag!"
 • Nästa stopp är vid Vrångstad kanal.
 • Prästänkebostället.
 • Här inne förvarar Bottna hembygdsförening sina samlingar.
 • Jan-Erik provspelar på en av orglarna.
 • Museiföremål
 • Åter till bussen för avfärd till Bovallsdörren.
 • Exempel på dörrar från Bovall
 • Bovallsdörren. Leif visar för de intresserade resenärerna hur en dörr är uppbyggd.
 • Spännande vad som händer inne i maskinen.
 • Christel och Anita tar skydd ...
 • "Nu sker det något. Titta!"
 • Eivor visar stort intresse. Är det en ny dörr på gång i Kville?
 • Eivor, Doris, Inga-Lill och Vendel sitter på ljugarbänken. "Ynglingen" Ragnar står upp.
 • Leif berättar om Bottna kyrka som är från 1100-talet.
 • Ett besök på kyrkogården följer.
 • Ann-Helen och Bengt-Åke försöker tolka stenograftecknen.
 • "Tålamod och hopp skingrar sorgens dystra dimma"
 • Fornstugan nästa anhalt.
 • Fornstugan nästa!
 • I Fornstugan bodde två familjer. På loftet bodde lärarinnan.
 • Bottnaresan avslutas hos Gustaf Moberg och hans bilar.
 • Första stoppet är vid Svenneby gamla kyrka.
 • Klockstapeln är en bit från kyrkan.
 • Leif berättar om kyrkan som är från 1100-talet.
 • Kyrkkaffet står uppdukat i vapenhuset.
 • Det mesta går att använda som "bord"
 • "Finns det någon ledig plats?"
 • "Aldrig har väl kykkaffe smakat så gott som idag!"
 • Nästa stopp är vid Vrångstad kanal.
 • Prästänkebostället.
 • Här inne förvarar Bottna hembygdsförening sina samlingar.
 • Jan-Erik provspelar på en av orglarna.
 • Museiföremål
 • Åter till bussen för avfärd till Bovallsdörren.
 • Exempel på dörrar från Bovall
 • Bovallsdörren. Leif visar för de intresserade resenärerna hur en dörr är uppbyggd.
 • Spännande vad som händer inne i maskinen.
 • Christel och Anita tar skydd ...
 • "Nu sker det något. Titta!"
 • Eivor visar stort intresse. Är det en ny dörr på gång i Kville?
 • Eivor, Doris, Inga-Lill och Vendel sitter på ljugarbänken. "Ynglingen" Ragnar står upp.
 • Leif berättar om Bottna kyrka som är från 1100-talet.
 • Ett besök på kyrkogården följer.
 • Ann-Helen och Bengt-Åke försöker tolka stenograftecknen.
 • "Tålamod och hopp skingrar sorgens dystra dimma"
 • Fornstugan nästa anhalt.
 • Fornstugan nästa!
 • I Fornstugan bodde två familjer. På loftet bodde lärarinnan.
 • Bottnaresan avslutas hos Gustaf Moberg och hans bilar.