Referat 2022

Här nedan finns referat från 2022

  • Chistel Kempton köper lotter, längst till höger