2017 Mars

  • Sigbritt och Hasse Lagervall från Missing People
  • Lyckliga vinnare i lotteriet
  • Sigbritt och Hasse Lagervall från Missing People
  • Lyckliga vinnare i lotteriet

SPF SENIORERNA Kvillebygden

MISSING PEOPLE på besök i Kville Bygdegård

Omkring 7 000 personer försvinner varje år i Sverige, och av dem är det ett 20-tal som aldrig hittas. Cirka 600 fall om året anmäls till MISSING PEOPLE SWEDEN, MPS.
De här talen presenterades för oss i Kvillebygdens SPF-förening, då makarna Sigbritt och Hasse Lagervall från Trollhättan kom till vårt månadsmöte i mars för att berätta om den organisation de representerar och arbetar i.

Vi har väl alla både hört och läst om Missing People, och nu fick vi en närmare presentation. Hasse berättade både om organisationens arbete i hela landet och om sin lokalavdelning, Fyrbodal. Vi fick reda på att MPS startades i Göteborg i början av år 2012, då någon bad om hjälp på Facebook med att leta efter en försvunnen person. Ett 10-tal frivilliga samlades då, och så småningom spreds idén över hela Sverige. Nu är det cirka 47 000 människor som är anmälda i organisationens skallgångsregister.

Hasse konstaterade, att bygdegården i Kville skulle vara en idealisk samlingsplats, om någon eftersökning skulle ske i trakten, men att polisen antagligen skulle tycka detsamma och därför använda sig av byggnaden. Polisen kommer alltid i första hand, både då det gäller vart man ska anmäla ett försvinnande, och då det gäller hur och var man ska leta.
Samhällets resurser räcker inte alltid till, och polisen måste ibland - då det gått en viss tid - avsluta ett fall, även om det är ouppklarat. Sådana begränsningar har inte MPS.

Samarbetet med polisen är mycket gott, och Facebook och andra sociala medier spelar en stor roll, då det gäller att snabbt kunna få ihop folk som vill hjälpa till. Här i Västsverige tar det cirka 3 timmar att organisera och samla ett sökuppbåd.
Vid det uppmärksammade fallet på Kinnekulle häromåret, då den 17-åriga Lisa Holm försvann, kunde Missing People under tre dagar samla tillsammans 3 043 sökare, som utförde ett betydelsefullt arbete.

Organisationens främsta mål är att rädda liv men också att kunna ge de anhöriga till den försvunna ett besked, positivt eller negativt, så att anhöriga inte ska behöva leva i ovisshet.
Idén om en sådan här organisation har spridit sig till Danmark, men annars är det bara i Sverige som man har just den här formen av ideellt arbete, då man samlas och deltar i själva sökandet.

Hasse konstaterade till sist, att även om alla arbetar ideellt, behövs det ändå bidrag till MPS, och att det kommer in via till exempel medlemsavgifter, Postkodlotteriet, sponsorer och gåvor. Något som han är särskilt glad och stolt över, är att man nu fått ett 90-konto, något som ju borgar för att man arbetar för humanitära och allmännyttiga ändamål.

Sigbritt och Hasse Lagervall tackades med varma applåder och var sin blombukett för att de delat med sig av sina erfarenheter från Missing People, en organisation som är såväl intressant och spännande som behövd.

Text: Christel Kempton
Bilder: Håkan Vikstål