Annelie Hugoson Tanums bibliotek

Annelie Hugoson, läs- och skrivtekniker på Tanums Bibliotek,
berättade om bibliotekets utbud av t ex ljudböcker, talböcker och IT-hjälp. Dessutom berättade om sin hörselnedsättning.
Vinsterna till skördelotterierna var skänkta av medlemmarna och var av skördekaraktär.
C:a 100 deltagare deltog.