Seniordansuppvisning 2019

Vid årsmötet visade föreningens seniordansare upp ett antal danser. Denna uppvisning uppskattades av medlemmarna. Seniordansarna träffas på lördagarna i Bygdegården, 10 gånger på hösten och 10 gånger på våren. Dansen är bra för kroppen och knoppen.

 • Första dansen är "Glada ringen".
 • Glada miner. Anita och Jalle.
 • "Hej, hej!" Åsa och Lars.
 • Lillemor och Hans
 • "Va! Ingen där!" Ingalill D söker en partner.
 • Birgitta och Jan-Erik
 • Kätie och Jan
 • En entusiastisk publik
 • Lillemor och Jan dansar i "Operetten"
 • Rak i ryggen! Anita och Carmen.
 • Hans dansar "Smygvalsen" med Anita och Birgitta
 • Ingalill D har hittat två partner, Ingrid och Jan-Erik.
 • "Säg inget för då kommer jag i otakt!" Inga-Lill S och Hans.
 • "Håkan, visst är det roligt med seniordans!?"
 • "Håkan rör på påkarna! Du stoppar upp!" Britt-Marie och Ingrid.
 • Här går det undan. Fartvind i håret. Lillemor och Christel.
 • Publiken kantar dansbanan
 • Blicken rakt fram! Inga-Lill S och Jalle.
 • Britt-Marie och Jan
 • "Titta, titta här och titta, titta där!" Inga-Lill S och Ingrid. Ingalill D och Jan-Erik.
 • Anki och Håkan
 • Pust! Snart är det slut! Anita och Carmen. I bakgrunden Anki.
 • Uppställning til dansen "Vävskytteln". Anita K och Lars. "Höften fäst!"
 • Hans tar täten i ena ledet. Lillemor tar med sig Jan-Erik i det andra ledet.
 • Mot utgångsplatserna!
 • Claes avtackar ledarna Anita och Anki
 • Första dansen är "Glada ringen".
 • Glada miner. Anita och Jalle.
 • "Hej, hej!" Åsa och Lars.
 • Lillemor och Hans
 • "Va! Ingen där!" Ingalill D söker en partner.
 • Birgitta och Jan-Erik
 • Kätie och Jan
 • En entusiastisk publik
 • Lillemor och Jan dansar i "Operetten"
 • Rak i ryggen! Anita och Carmen.
 • Hans dansar "Smygvalsen" med Anita och Birgitta
 • Ingalill D har hittat två partner, Ingrid och Jan-Erik.
 • "Säg inget för då kommer jag i otakt!" Inga-Lill S och Hans.
 • "Håkan, visst är det roligt med seniordans!?"
 • "Håkan rör på påkarna! Du stoppar upp!" Britt-Marie och Ingrid.
 • Här går det undan. Fartvind i håret. Lillemor och Christel.
 • Publiken kantar dansbanan
 • Blicken rakt fram! Inga-Lill S och Jalle.
 • Britt-Marie och Jan
 • "Titta, titta här och titta, titta där!" Inga-Lill S och Ingrid. Ingalill D och Jan-Erik.
 • Anki och Håkan
 • Pust! Snart är det slut! Anita och Carmen. I bakgrunden Anki.
 • Uppställning til dansen "Vävskytteln". Anita K och Lars. "Höften fäst!"
 • Hans tar täten i ena ledet. Lillemor tar med sig Jan-Erik i det andra ledet.
 • Mot utgångsplatserna!
 • Claes avtackar ledarna Anita och Anki

Bilderna på dansuppvisningen är tagna av Leif Karlsson.