Antibiotika

  • Dagens föreläsare Maria Hess avtackas av ordförande Claes Toreld

SPF SENIORERNA Kvillebygden
Månadsmöte med föredrag om antibiotika

Medan bortåt 120 SPF-medlemmar samlades till månadsmöte i Kville Bygde-gård, kunde man på en filmduk framme på scenen läsa om kommande evene-mang och aktiviteter i föreningen. När texten hade slutat att rulla, och ordföran-den Claes Toreld hälsat församlingen välkommen, gick ordet över till kvällens gästföreläsare, Maria Hess - Wargbaner. Maria, som kommer från Vänersborg, är distriktsläkare och sedan 2012 medlem i gruppen Strama Västra Götaland, som består av 5 läkare och 2 apotekare. Strama, som finns i lokala grupper över hela landet, utläses "Samverkan mot antibiotikaresistens". Maria kallade sitt föredrag "Antibiotika - hot eller bot?", och hon inledde sitt anförande med att konstatera, att tanken på avsaknad av antibiotika är skrämmande. Re-sistens skulle vara ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa. Vi fick höra om Alexander Fleming, som 1928 uppfann penicillinet, och vi fick veta, att det är stor skillnad mellan länder, då det gäller användning av antibio-tika. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst förbrukning av antibio-tika per människa och djur, och Sverige var 1986 först i världen med att för-bjuda antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. Maria nämnde, att de "snälla" bakterier vi har i tarmarna styr våra liv, bakterier som tillsammans väger 1 - 2 kg, och hon sa, att antibiotika även slår ut dessa goda bakterier. Hennes råd för att man ska må bra, var att man ska äta många olika slags födoämnen, alltså en varierad kost.

När Marias föredrag var slut, fortsatte Claes Toreld på samma tema genom att tala om "Antibiotika till folk och fä? - en infekterad fråga". Efter det att Claes tackat Maria med en blomma, bjöd föreningens kåsör, Leif Karlsson, på en ro-ande betraktelse över hösten och över föreningens verksamhet, och han avslu-tade med att läsa sin dikt "Sensommartid".

Medan vi till fikat njöt av goda tunnbrödsrullar med gubbröra och en bit mjuk kaka, cirkulerade det en lista inför månadsmötet i november. Då ska det bjudas på "Afternoon tea", och på listan kunde man teckna sig för att vara med och sätta sin prägel på dukningen genom att ta med sig teservis, duk och annat som hör till en tebjudning. Månadsmötet i september gick i skördetidens tecken , och på lotteriets vinstbord fanns svamp, frukt, hembakat bröd och en mängd annat som lockade, allt skänkt av medlemmarna själva.
Text: Christel Kempton