STYRELSEN ny ver

Uppdaterades: 18 februari 2020

Här följer styrelsen för 2020

  • Fr v: Claes, Inga-Lill, Anita, Lillemor, Barbro, Ulla, Eva och Leif. På bilden saknas Anna-Lena.

Ordförande:
Claes Toreld
070-348 66 32 toreld@telia.com

Vice ordförande:
Ulla Tisell
070-249 93 02  052470135@telia.com

Kassör:
Barbro Torstensson
070-657 73 95   barbro.kville@telia.com

Sekreterare och medlemsansvarig:
Inga-Lill Sörgard
070-243 23 52   inga-lill.sorgard@live.se

Ledamöter:
Lillemor Blad
073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com

Anna-Lena Fredriksson
073-534 41 10  annalenafredriksson3@gmail.com

Anita Hallberg
070-697 82 05   anitahallberg@live.se

Leif Karlsson
076-231 70 16   mamsen.karlsson@yahoo.com

Eva Lundgren
072-887 83 84   kjellocheva@tele2.se

Publicerades: 03 maj 2017 Uppdaterades: 18 februari 2020