STYRELSEN ny ver

Här följer styrelsen för 2022

  • Styrelsen 2022. Fr v: Anna-Lena Fredriksson, Anita Hallberg, Ulla Tisell, Eva Lundgren, Inga-Britt Gillingsmark, Inga-Lill Sörgard, Leif Karlsson och Lillemor Blad. Sittande: Claes Toreld.

Ordförande:
Claes Toreld
070-348 66 32 toreld@telia.com

Vice ordförande:
Ulla Tisell
070-249 93 02  052470135@telia.com

Kassör och medlemsansvarig:
Inga-Lill Sörgard
070-243 23 52   inga-lill.sorgard@live.se

Sekreterare:
Anita Hallberg
070-697 82 05   anitahallberg@live.se

Ledamöter:
Lillemor Blad
073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com

Anna-Lena Fredriksson
073-534 41 10  annalenafredriksson3@gmail.com

Ingabritt Gillingsmark
073-776 60 17  ibgilling@gmail.com

Leif Karlsson
076-231 70 16   mamsen.karlsson@yahoo.com

Eva Lundgren
072-887 83 84   kjelleva44@gmail.com