STYRELSEN ny ver

Uppdaterades: 28 augusti 2018

Här följer styrelsen för 2018

  • Styrelsen 2018. Fr v: Inga-Lill, Eva, Barbro, Ulla, Claes, Gunnel, Anita och Lillemor. På bilden saknas ordförande Ingemar.
  • Ordförande Ingemar Bergdahl
  • Styrelsen 2018. Fr v: Inga-Lill, Eva, Barbro, Ulla, Claes, Gunnel, Anita och Lillemor. På bilden saknas ordförande Ingemar.
  • Ordförande Ingemar Bergdahl

Ordförande:
Ingemar Bergdahl
070-553 45 66   bergdahl@hamburgsund.com

Vice ordförande:
Claes Toreld
070-348 66 32   toreld@telia.com

Kassör:
Barbro Torstensson
070-657 73 95   barbro.kville@telia.com

Sekreterare och medlemsansvarig:
Inga-Lill Sörgard
070-243 23 52   inga-lill.sorgard@live.se

Ledamöter:
Lillemor Blad
073-070 50 04   bladlillemor@gmail.com

Anita Hallberg
070-697 82 05   anitahallberg@live.se

Eva Lundgren
072-887 83 84   kjellocheva@tele2.se

Gunnel Sörkvist
073-907 31 85   gunnel.sorkvist@gmail.com

Ulla Tisell
070-249 93 02   052470135@telia.com

Publicerades: 03 maj 2017 Uppdaterades: 28 augusti 2018