Svar på kommunens enkät om seniorboende

Svaren på Tanum kommuns enkät om seniorboende