20231123 Adventskaffet

Föreningens 80+ are inbjuds på adventskaffe

  • Kvällens underhållare var Lasse P från Tjörn