Marknadsafton 20221110

Bilder från Marknadsaftonen den 10 november 2022.

  • Oordningsvakten gör ett ingripande på Oljeberget

Har du några bilder från Marknadsaftonen, så kan du skicka dem till
hakan.vikstål@live.se
så kan de publiceras på vår hemsida.

Bilder, klicka här!