Promenader

Uppdaterades: 22 maj 2018 Skriv ut

Promenaderna arrangeras 4 gånger under maj månad och vid 4 tillfällen i september.

  • Sätern, september 2017
  • Här är mycket att se på! Men vad? Promenaden i Bärfendal maj 2018.
  • Maj 2018, promenad i Solberg, Rabbalshede
  • Sätern, september 2017
  • Här är mycket att se på! Men vad? Promenaden i Bärfendal maj 2018.
  • Maj 2018, promenad i Solberg, Rabbalshede

Vårens promenader 2018

Promenaderna sker på olika platser på måndagar, med start kl 17.00.
Medtag eget fika och sittunderlag.
Info: 0525-351 64 (Eivor/Morgan)
Friskvårdskommittén

30 april
Kärrets klubblokal, Humlekärr
Deltagare: 10 personer
Ledare: Jan Svensson

7 maj
Berfendals kyrka
Deltagare: 23 personer
Promenadens längd: C:a 2,5 km
Ledare: Birgit Mattsson

14 maj
Solberg, Rabbalshede
Deltagare: 32 personer
Promenadens längd: C:a 2,4 km
Ledare: Bengt Jonsson, Bengt Bäckström och Kurt Karlsson

21 maj
Sjövallen, Hällevadsholm (idrottsplatsen)
Deltagare: 9 personer
Promenadens längd: C:a 3 km
Ledare: Tage Sandsten

 

 

Höstens promenader, 2017

Promenaderna sker på olika platser på måndagar, med start kl 17.00.
Medtag eget fika och sittunderlag.
Info: 0525-351 64 (Eivor/Morgan)
Friskvårdskommittén

4 september
Ranebostugan, Lur
Rullstolsvänlig terräng
Deltagare: 19 personer
Banans längd: 1,5 km
Ledare: Bengt Bäckström och Kurt Karlsson

11 september
Orredalen, Svandal
G:a E6 norrut från Rabbalshede
Deltagare: 14 personer
Banans längd: 3 km
Ledare: Anna-Lisa och Bertil Hansson

18 september
Hedums vatten
Kör till Täcklebo mot Berfendal
c:a 200 m efter avtagsväg Bottnelycke, vänster sida
Deltagare: 30 personer
Banans längd: 3 km
Ledare: Birgit Mattsson

25 september
Sätern
Vägen St Wrem - Fagerbacka
Deltagare: 30 personer
Banans längd: 2,5 km
Ledare: Tage Sandsten

 

 

 

 

 

Publicerades: 25 december 2016 Uppdaterades: 22 maj 2018