Månadsmöten

Uppdaterades: 08 maj 2018 Skriv ut

Välkommen till våra månadsmöten!

 • Augustimötet 2017 "The Two Dinosaurs" spelade och sjöng 50-talsmusik. Curre Berg sjöng och Erik Arpi ackompanjerade.
 • "Mitt i bergsgorillornas rike", september 2017. TV- och naturfilmaren Rolf Agnestrand och ordförande Ingemar Bergdahl
 • September 2017, lotterivinster skänkta av medlemmarna
 • Lennart Palm ledde ett musikquiz under oktobermötet 2017
 • November 2017. Scensällskapet i Tanum underhöll med en förkortad version av "Jorden runt på 80 minuter"
 • Aventskaffet 2017 för medlemmar 80+. Margareta i Bônn tog med de 70 deltagarna på en resa i Evert Taubes fotspår.
 • Vid grötfesten på decembermötet 2017 underhöll Kville Singers. De tre vise männen tågade in med sina gåvor.
 • Lotterivinsterna vid grötfesten 2017 bestod av hembakat, skänkta av medlemmarna
 • Januarimötet 2018, Lars Landelius berättade om sitt liv som sjökapten och bärgare av fartyg på de sju haven.
 • Cissitop underhöll på årsmötet 2018. Fr v Anders Bullarsjö, Cicilia "Cissi" Wingård och Frank Boberg
 • Marsmötet 2018. Lasse Johansson talade om trafik. Henry Bäckström talade om "Framtida fullmakt". Vice ordf Claes Toreld avtackade dem.
 • April 2018. Timo Swing Trio bjöd på tradjazz.
 • Räkfesten, maj 2018, Kville Singers underhöll
 • Augustimötet 2017 "The Two Dinosaurs" spelade och sjöng 50-talsmusik. Curre Berg sjöng och Erik Arpi ackompanjerade.
 • "Mitt i bergsgorillornas rike", september 2017. TV- och naturfilmaren Rolf Agnestrand och ordförande Ingemar Bergdahl
 • September 2017, lotterivinster skänkta av medlemmarna
 • Lennart Palm ledde ett musikquiz under oktobermötet 2017
 • November 2017. Scensällskapet i Tanum underhöll med en förkortad version av "Jorden runt på 80 minuter"
 • Aventskaffet 2017 för medlemmar 80+. Margareta i Bônn tog med de 70 deltagarna på en resa i Evert Taubes fotspår.
 • Vid grötfesten på decembermötet 2017 underhöll Kville Singers. De tre vise männen tågade in med sina gåvor.
 • Lotterivinsterna vid grötfesten 2017 bestod av hembakat, skänkta av medlemmarna
 • Januarimötet 2018, Lars Landelius berättade om sitt liv som sjökapten och bärgare av fartyg på de sju haven.
 • Cissitop underhöll på årsmötet 2018. Fr v Anders Bullarsjö, Cicilia "Cissi" Wingård och Frank Boberg
 • Marsmötet 2018. Lasse Johansson talade om trafik. Henry Bäckström talade om "Framtida fullmakt". Vice ordf Claes Toreld avtackade dem.
 • April 2018. Timo Swing Trio bjöd på tradjazz.
 • Räkfesten, maj 2018, Kville Singers underhöll

Välkommen till våra månadsmöten i Kville Bygdegård,
följande torsdagar kl 17.00
Medarrangör: Studieförbudet Vuxenskolan

Den 11 januari:
Sjökaptenen och bärgaren av fartyg
på de sju haven
Lars Landelius berättar
Inträde: 60 kr  Lotterier
C:a 120 deltagare

Den 8 februari:
Årsmöte
CissiTop underhåller (Frank Boberg och Cecilia "Cissi" Wingård, Anders Bullarsjö)
Gratis inträde  Lotterier
C:a 110 deltagare

Den 8 mars:
* Den annonserade programpunkten med Henrik Finn utgår.
Henrik är förhindrad att delta.
I stället:
* Henry Bäckström, SPF Distriktet, informerar om "Framtida fullmakt"

Dessutom blir det:
* Trafikinformation

Inträde: 50 kr  Lotterier
C:a 100 deltagare

Den 12 april:
Timo Swing Trio spelar tradjazz
Inträde: 50 kr  Lotterier
C:a 120 deltagare

Den 3 maj:
Räkfesten  Kville Singers underhåller
Medtag egen dryck om så önskas
Inträde: 120 kr
C:a 155 deltagare 

Den 23 augusti
Information av höstens kurser och aktiviteter

Den 13 september

Den 11 oktober

Den 8 november

Den 13 december
Grötfest med lussetåg

 

 

 

Publicerades: 19 januari 2017 Uppdaterades: 08 maj 2018