Månadsmöten

Planerna för månadsmötena hösten 2022 är klara

 • Månadsmötet 20220908. Bo Eek mottar en burk honung ur ordförande Claes Torelds hand
 • Fiskebo, 20220825. Spelfinkarna, Stig och Rolf underhöll.
 • Sänkt pris på räkfesten 20220512
 • Månadsmötet 20220421. Agnes och Siv avtackas av ordförande Claes.
 • Mannekänguppvisningen den 31 mars 2022. Britt-Marie visar upp en kreation.
 • Årsmötet 20220310. Barbro Torstensson avtackas som kassör.
 • Grötfesten i december 2021, Kville Singers underhöll.
 • Grötfesten 2021, publikbild.
 • November 2021. Sellaflickorna Barbro och Inga-Lill tar emot inträdet.
 • November 2021. Cedrix, Kent och Maria, underhöll.
 • Oktober 2021. Lasse P spelar och sjunger visor av bla Ruben Nilsson.
 • Oktober 2021. Drygt 100 personer njuter av Lasse P:s underhållning.
 • Årsmötet 20210902 Ordf Claes delar ut årsmöteshandlingar
 • Årsmötet 20210902 var välbesökt
 • HÖSTTRÄFF, 3 september 2020, kl 14-17 i Fiskebo
 • Höstträff den 3 september 2020 i Fiskebo. Ett 50-tal medlemmar kom till träffen och njöt av sin medhavda kaffekorg i det sköna septembervädret.2020
 • Månadsmötet i april 2019. Jan Nilsson avtackas av ordförande Claes Toreld.
 • April 2019. Mannekänguppvisning. Jan-Erik Hakeröd.
 • Räkfesten 2019. Kville Singers dirigerades av gästdirigenten Hans Christian Wollmar Sörensen Koefoed (alias Jan-Erik)
 • Månadsmötet i augusti 2019. Ingegerd Johansson och Margareta i Bônn underhöll.
 • September 2019. Läkaren Maria Hess föreläste om "Antibiotika - hot eller bot?". Hon avtackades av ordf Claes Toreld.
 • September 2019. Vinstbordet med skänkta vinster av skördekaraktär.
 • September 2019. Mannekänguppvisning. Fr v: Jan-Erik, Anna-Greta, Anki, Lasse och Gerd.
 • Oktober 2019. J:zonz underhöll. Bert Johansson och Sune Johansson.
 • November 2019, Afternoon tea. Rolfs trio med Marjo Ekelöv, Åsa Bengtsson och Rolf Hult underhöll.
 • Adventskaffet 2019. Ett 90-tal inbjudna kom till Adventskaffet som anordnades för föreningens 80+. Ulla Johansson underhöll.
 • Grötfesten 2019. Styrelsen fick mottaga välförtjänta applåder för sitt arbete runt grötfesten. Fr v: Inga-Lill, Eva, Ulla, Barbro, Lillemor, Leif och Claes. Anita saknas på bilden.
 • Januarimötet 2020. Kenneth Holmström, fd medlem i Drifters, underhöll. Leif Karlsson kåserade.
 • Årsmötet i februari 2020 underhöll Bengans Trio från Hamburgö. Fr v Tommy Mattsson, Bengt Nilsson och Tomas Ferm.
 • Marsmötet 2020, Gertrud och Bo Lundström informerade om Sjöräddningen i Fjällbacka.
 • Månadsmötet 20220908. Bo Eek mottar en burk honung ur ordförande Claes Torelds hand
 • Fiskebo, 20220825. Spelfinkarna, Stig och Rolf underhöll.
 • Sänkt pris på räkfesten 20220512
 • Månadsmötet 20220421. Agnes och Siv avtackas av ordförande Claes.
 • Mannekänguppvisningen den 31 mars 2022. Britt-Marie visar upp en kreation.
 • Årsmötet 20220310. Barbro Torstensson avtackas som kassör.
 • Grötfesten i december 2021, Kville Singers underhöll.
 • Grötfesten 2021, publikbild.
 • November 2021. Sellaflickorna Barbro och Inga-Lill tar emot inträdet.
 • November 2021. Cedrix, Kent och Maria, underhöll.
 • Oktober 2021. Lasse P spelar och sjunger visor av bla Ruben Nilsson.
 • Oktober 2021. Drygt 100 personer njuter av Lasse P:s underhållning.
 • Årsmötet 20210902 Ordf Claes delar ut årsmöteshandlingar
 • Årsmötet 20210902 var välbesökt
 • HÖSTTRÄFF, 3 september 2020, kl 14-17 i Fiskebo
 • Höstträff den 3 september 2020 i Fiskebo. Ett 50-tal medlemmar kom till träffen och njöt av sin medhavda kaffekorg i det sköna septembervädret.2020
 • Månadsmötet i april 2019. Jan Nilsson avtackas av ordförande Claes Toreld.
 • April 2019. Mannekänguppvisning. Jan-Erik Hakeröd.
 • Räkfesten 2019. Kville Singers dirigerades av gästdirigenten Hans Christian Wollmar Sörensen Koefoed (alias Jan-Erik)
 • Månadsmötet i augusti 2019. Ingegerd Johansson och Margareta i Bônn underhöll.
 • September 2019. Läkaren Maria Hess föreläste om "Antibiotika - hot eller bot?". Hon avtackades av ordf Claes Toreld.
 • September 2019. Vinstbordet med skänkta vinster av skördekaraktär.
 • September 2019. Mannekänguppvisning. Fr v: Jan-Erik, Anna-Greta, Anki, Lasse och Gerd.
 • Oktober 2019. J:zonz underhöll. Bert Johansson och Sune Johansson.
 • November 2019, Afternoon tea. Rolfs trio med Marjo Ekelöv, Åsa Bengtsson och Rolf Hult underhöll.
 • Adventskaffet 2019. Ett 90-tal inbjudna kom till Adventskaffet som anordnades för föreningens 80+. Ulla Johansson underhöll.
 • Grötfesten 2019. Styrelsen fick mottaga välförtjänta applåder för sitt arbete runt grötfesten. Fr v: Inga-Lill, Eva, Ulla, Barbro, Lillemor, Leif och Claes. Anita saknas på bilden.
 • Januarimötet 2020. Kenneth Holmström, fd medlem i Drifters, underhöll. Leif Karlsson kåserade.
 • Årsmötet i februari 2020 underhöll Bengans Trio från Hamburgö. Fr v Tommy Mattsson, Bengt Nilsson och Tomas Ferm.
 • Marsmötet 2020, Gertrud och Bo Lundström informerade om Sjöräddningen i Fjällbacka.

MÅNADSMÖTEN, hösten 2022

Den 25 augusti 2022, kl 14.00, Fiskebo
(några km norr om Hällevadsholm mor Bullaren)
Presentation av höstens aktiviteter
Spelfinkarna underhöll
Bilder från mötet, klicka här!
Referat från mötet, klicka här!

Den 8 september 2022, kl 17.00, Kville Bdg
Domprost emiritus Bo Eek kåserade om "30 dagar i coronatid"
Skördelotteri med priser av skördekaraktär.
Inträde: 70 kr
Bilder från mötet, klicka här!

Den 13 oktober 2022, kl 17.00, Kville Bdg
"Hagapöjkane", fyra musiker från Rossö på Orust underhåller med bla durspel
Inträde: 80 kr
Anmälan senast 9 oktober till
Inga-Lill, 070-243 23 52

Den 10 november 2022, kl 17.00, Kville Bdg
Överraskning

Den 8 december 2022, kl 17.00, Kville Bdg
Grötfest

 

MÅNADSMÖTEN, våren 2022
I Kville Bygdegård

Den 10 mars 2022 kl 17.00
Årsmöte
Tonsteget underhöll
Bilder från årsmötet, klicka här!
Referat från årsmötet, klicka här!

Den 21 april 2022 kl 17.00
Agnes Harrach föreläste om "I Wallenbergs spår"
Bilder från månandsmötet, klicka här!

Den 12 maj 2022 kl 17.00
Räkfest
Kville Singers underhöll
Bilder från räkfesten, klicka här!