Månadsmöte

SPF Seniorerna Markaryd Inbjuder medlemmar till månadsmöte

Tid: den 15 september Kl.13.30 i Germundsgården.

Markaryds Sparbank kommer och informerar om olika bankärenden och om den nya bankresan.

Välkomna