Besök Hyngarps Frästeknik

Vi besökte Hyngarps Frästeknik vid vårt företagsbesök, Anders Larsson hälsade oss välkomna vi var 48 st

Därefter blev vi guidade runt i fabriken.

Det var en mycket imponerande verkstad med flera stora flerspindliga maskiner. Deras kontroll system var imponerande.

Efter detta besök bjöd Anders in oss till Markaryds Värdshus för mat.


Vi tackar Anders och hans medhjälpare för en mycket intressant eftermiddag