Handlingar årsmöte 2019

Handlingar till årsmötet 2019 publiceras här efterhand som de blir klara.