Gökotta

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder medlemmar till Gökotta

Plats: Ekebacken, Folkhögskolan
Tid: den 6 maj kl. 08.00

OBS!
Tag med något att grilla och dricka.

> Referat  - bilder från Gökottan

Så här skriver Nationalencykopedien, ne.se om gökottan:
Gökotta, utflykt i naturen tidigt en vårmorgon – ofta Kristi himmelsfärdsdag – vid den tid då göken börjat gala. Avsikten kan ursprungligen ha varit att ta tydor inför framtiden av gökens rop (t.ex. "Västergök är bästergök"). Gökottan fick en vidare spridning först i början av 1900-talet, inte minst inom folkrörelserna, eftersom många föreningar tog upp den i sin programverksamhet.

Läs mer om Gökotta på Wikipedia >>