Referat årsmöte 2020

SPF Seniorerna har haft årsmöte

135 medlemmar deltog i årsmötet som hölls i Germundsgården den 14 februari.

Ordförande Lennart Karlsson inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Därefter höll kyrkoherde Håkan Persson en parentation för de tio medlemmar som avled under 2019.
Ruth Dahlström tände ett ljus för var och en och läste en dikt av Bo Zetterlind. Sångkören Kristallen sjöng några stämningsfulla sånger.

Till ordförande för mötet valdes Lennart Karlsson och till sekreterare Carin Svensson.
Ekonomirapporten och verksamhetsberättelsen godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Lennart Karlsson omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
Till styrelseledamöter omvaldes AnnaLisa Lindvall, Hans Jacobsson och Marie-Louise Fällgren.
Till suppleant omvaldes Lars-Inge Kristiansson. Styrelsen består även av Lena Mårtensson, Anita Lindberg, Inga-Lis af Trolle, Carin Svensson samt Nils Rohman.
Till revisor omvaldes Ruth Dahlström och Ann-Kristin Jalmgård nyvaldes efter Lars Karlsson som avsagt sig sitt uppdrag.
Efter detta bjöd föreningen på smörgåstårta samt kaffe och kaka. Kristallen sjöng ytterligare några sånger till ackompanjemang av ukulele.

Lennart Karlsson berättade om några aktiviteter som är på gång. Den 28 februari är det dags för Vinprovning i Gula Huset och den 3 mars blir det en föreläsning i Gula Huset som handlar om vätgas. Föreläsningen har fått namnet "Ett fönster mot framtiden".
Den 16 mars kommer SPF Seniorerna att ordna en politisk debatt i Kulturhuset med rubriken "Hur klarar vi morgondagens välfärd?"
Påskbuffén blir i år den 17 april.
Den 5 september planeras föreningens 50-årsjubileum i Germundsgården.
De medlemmar som är intresserade kan nu också träna på Energicenter i Markaryd till reducerat pris.

Mötet avslutades med lottdragning.

/Carin