Info från kommunen 2019

Från äldrepedagogen rörande kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik i Markaryd kommun

  • Vem får använda kompletteringstrafiken?
  • Vart får man åka?
  • Hur ofta kan man åka?
  • Vad kostar det?
  • Var beställs resan?

Läs infobladet