Vetenskapshuset

Studiebesök på Vetenskapshuset

Tid: den 11 nov. kl 16.00
Plats: Vetenskapshuset, Hannabadsvägen 1 (ingång mitt emot Bowlinghallen)

Anmälan: Senast 8 nov till Lennart  spfmarkaryd@telia.com    eller 070-670 80 34

Välkomna!