Besök 2019

Vi besöker och medverkar också i aktiviteter av vitt skilda slag. I vissa fall är de återkommande år efter år, och ibland är det tips och förslag som ligger bakom.