Om föreningen

Något om SPF Seniorerna Markaryds historik, utveckling och dagens verksamhet

Vår förening bildades 1970 och är en av SPF Seniorernas 800 föreningar i Sverige med sammanlagt cirka 265 000 medlemmar.

Tidningsartikel från "Första årsmötet" pdf-fil

SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension – oavsett ålder.

Vi har på senare år haft en stark medlemsutveckling och är nu 560 medlemmar.
En bidragande orsak är vår omfattande och växande programverksamhet.

Programutbudet är mycket varierande för att passa medlemmarnas olika åldrar och
intressen.

- Vi har månadsmöten där vi försöker samla alla medlemmarna till intressanta föredrag och underhållning.
- Vi har även mindre träffar varje där vi dricker kaffe och/eller äter mat i kombination med diskussion av ett "smalare" ämne.
- Friskvård, resor och studiecirklar har vi också ett stort utbud av


En bärande idé med vår organisation är att jobba för medlemmarnas intressen när det gäller pensioner, boende, hälsa, vård och omsorg.

Som medlem i SPF Seniorerna får vi fina rabatter och erbjudanden/förmåner både från riks- och lokala företag.


Vi hoppas du skall finna något som intresserar dig i vårt utbud av aktiviteter.