SPF i samarbete med kyrkorna

Det bjuds på lunch och underhållning

/
Smålänningen
/2020-09-01

Lennart Karlsson tillsammans med Traryds församlings Sylvia Nilsson. Bilden togs i Strömsnäsbruk vid midsommartid i år.

SPF samarbetar med kyrkorna
MARKARYD I ett samarbete med kyrkorna i kommunen så planerar nu SPF nya evenemang. Dessa kommer snart att ske i Markaryd, Traryd, Hinneryd och Vivljunga.
SPF Seniorerna Markaryd & Hinneryd bjuder in pensionärerna till fler evenemang i Markaryds kommun.
Det första av dessa kommande arrangemang sker på Germundsgården i Markaryd den 17 september och den 24 september. Då bjuds det på lunch och underhållning.
– Jag tror att det blir en bra besättning i underhållning.
Det förutspår Lennart Karlsson, ordförande i SPF Markaryd & Hinneryd, i samband med en spelning av Bolmsö Old Stars i Verdandilokalen i Traryd, nyligen. Platserna för det andra evenemanget är Traryds församlingshem och Hinneryds Bygdegård den 7 och 8 oktober. Där blir det också lunch och underhållning.
Det måste vara en viss storlek på samlingslokalen för att det ska bli godkänt coronatider. Hinneryds församlingshem fungerar inte i det här fallet.
– Hinneryds församlingshem är för litet, konstaterar Lennart Karlsson.
Det finns också en begränsning i antalet deltagare. 40 stycken är satt som maxgräns i detta sammanhang.
Det tredje arrangemanget kommer att bli på Skeensgården i Vivljunga den 3 oktober. För underhållningen står denna gång bandet Elvis4Ever.
Det handlar om ett samarbete mellan SPF och de kyrkliga församlingarna i Markaryds kommun.
Det var också meningen att ett av de kommande evenemangen skulle bli i Strömsnäsbruk, närmare bestämt i ortens Folkets Hus. Dock lyckades inte Lennart Karlsson, förklarar han, få tag i någon ansvarig person för Folkets Hus i Strömsnäsbruk.
Fler arrangemang kan dock komma längre fram.
– Sedan får vi se vad vi hittar på mer. Vi ska ju sätta fräs på de här 462 000 ju.
Allt finansieras med ett statligt bidrag som SPF-föreningen både sökt och fått. Pengarna ska användas för att lindra isoleringen för äldre under coronapandemin.
– Men det som inte gått fram riktigt, trots att det stått i tidningen, är att det är alla kommunens pensionärer, understryker Lennart Karlsson.
Man behöver alltså inte vara medlem i SPF Seniorerna Markaryd & Hinneryd för att få vara med på dessa SPF:s arrangemang.
Lennart Karlsson siktar på att organisera flera evenemang. Men då i Markaryds Kulturhus och i Musikhuset. Men detta måste förhandlas först.
Och när det gäller de studiecirklar som SPF håller i.
– I höst är alla studiecirklar gratis hos Studieförbundet Vuxenskolan. Genom oss.
Anledningen till det är också coronapandemin. Studiecirklarna kommer att handla om sådant som till exempel datorer, mobiler, och webb-utbildning.