SOCIAL SAMVARO bussresa 21 juli

SPF Seniorerna Markaryd
Inbjuder kommunens pensionärer till en Bussresa inom Markaryds kommun.

Hur har kommunen utvecklats?
Guidning: av Bengt-Göran Söderlind

Referat och bilder

Ni behöver inte vara medlem i någon pensionärsförening

Tid: Vi åker den 21 juli, när bussen är fulltecknad så fyller vi på nästa buss följande dag.
Avresa: Hinneryd bygdegård kl 13.00, bussplatsen i Traryd 13.10,
busstationen i Strömsnäsbruk kl 13,20 och Kulturhuset i Markaryd kl 13.35

Anmälan
: till Lennart spfmarkaryd@gmail.com 070-6708034 senast 17 juli

Resan är gratis, vi bjuder på fika vid lämplig plats

Resan ingår i vårt projekt ”Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre”
Markaryds Sparbank, ICA, Vuxenskolan, Markaryds kommun. Kyrkan, Socialstyrelsen

Alla pensionärer är välkomna!