Vårmarknaden

SPF Seniorerna Markaryd serverar kaffe med hembakat bröd på vårmarknaden

Tid: lördagen den 28 maj kl. 10.00 – 16.00
Plats: Vi finns på Mellangård .

Medlemmar och marknadsbesökare är välkomna!

SPF Seniorerna Markaryd
sänder ett STORT TACK till alla er som bakade
och medverkade till att göra det möjligt att
genomföra SPF:s café på Mellangård under vårmarknaden.
Styrelsen