Januari 2019

Markaryds Sparbank besökte oss och Susanne berättade att där nu finns en familjejurist. En bankresa till Helsingfors informerade Jonas från Citadellresor om. Läs mer om detta i referatet från månadsmötet. MenyFlik:_Aktiviteter/Månadsmöten/Medlemsmöte 2019/Mötesreferat 2019