Maj

SPF Seniorerna i Markaryd har haft månadsmöte i Germundsgården den 16 maj.

Cirka 60 personer deltog i mötet.
Ordförande Lennart Karlsson hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till Bengt-Göran Söderlind som berättade om c/o Markaryds verksamhet.

Därefter informerade Ruth Dahlström om KPR:s senaste möte.

Lennart berättade också att SPF i Markaryd firar 50-årsjubileum 2020. Detta kommer att firas med olika aktiviteter. En kommitté har bildats för detta och man tar gärna emot idéer från medlemmarna.

Bengt-Åke Bengtsson från Heagården i Munkaljungby framförde sitt program "Ett gott skratt förlänger livet" och hänvisade till Görel Kristina Näslunds bok "Det goda skrattet". Ett mycket uppskattat program som kryddades med allsång. Han berättade att ett femårigt barn skrattar cirka 500 gånger per dag medan en vuxen bara skrattar 15 gånger per dag. Mycket tänkvärt!

  • Den 22 maj blir det besök hos Claes i Boda och den 25 maj serveras kaffe på Mellangård i samband med Vårmarknaden.
  • En biltur med tipsfrågor och grillning vid Svanens anläggning anordnas den 28 maj. "Sillafesten" blir i år den 18 juni.
  • Gåfotboll kommer att provas på under sommaren.
  • Mötet avslutades med lottdragning.

Bilder

/Carin Svensson