Föreläsning medeltidsarkeologen

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder gemensamt med Rotary Markaryd, medlemmar
till en föreläsning

Tid: 8 november kl. 18.00
Plats:
Germundsgården

Medverkande: medeltidsarkeologen Anders Ödman

Vi serverar fika.
Ingen anmälan. VÄLKOMNA