Informationsträff nya medlemmar

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder alla nya och gamla medlemmar till en informationsträff.

Plats: Gula Huset, Markaryd (jämte Hagaskolan)
Tid: 3 nov , tidpunkt återkommer vi med

VÄLKOMNA!