Uppträdet  om "Edith Piaf"

Vi har haft Bolmsö Old Star Big Band med Irene Olofsson. Irene sjöng om Edith Piaf och berättade om Edith:s liv det var mycket uppskattat Det blev 3 sittningar, vi flytta från Hembygdsparken i Strömsnäsbruk till Verdandi lokalen i Traryd.