Inbjudan till information om vätgas

Vi har ett högintressant program om VÄTGAS. Energin som skall rädda vår
planet.

Plats: Gula Huset
Tid:Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 18:00

Ett program som alla borde vara intresserade av då vi inom ett fåtal år måste ha
fasat ut det fossila drivmedlet för våra bilar.
Toyota har nu tagit beslut om att man helt ska gå ifrån batteribilar och helt gå över till vätgasbilar.
Man betraktar nu batteribilar som en kort parantes. Likaså kommer Kina att inom 3 år att börja leverera vätgasbilar till Europa.

  • Hur många vet hur vätgas fungerar?
  • Hur många vet att vi i dag har hus som är helt självförsörjande med energitack vare vätgas?
  • Hur många vet att vi i Sverige har företag som ligger i framkant med
  • utveckling och tillverkning av bränsleceller för vätgas?


Vi tycker att det varit för dålig information kring vätgas. Därför bjuder vi in
intresserade till ett informationsmöte om hur vätgas fungerar som drivmedel till
fordon.

Vi kommer även att presentera ett mycket intressant Svenskt företag som ligger
i framkant i världen när det gäller tekniken kring vätgas.

Välkomna!
SPF Seniorerna Markaryd