Tre kvinnor från Huseby

Lisbeth Eriksson i hembygdsparken i Traryd med berättelser om tre kvinnor från Huseby

/
Smålänningen
/2020-08-14

Hembygdsföreningens ordförande Nils Svensson hade engagerat tre kvinnor från Huseby i tvåföreläsningar i Traryd. Här tillsammans med Gustava Maria Olofsdotter i Lisbeth Erikssons gestaltning.


Tre kvinnor från Huseby kom på besök
KRONOBERG Lisbeth Eriksson kom i går till hembygdsparken i Traryd med berättelser om tre kvinnor från Huseby. Det blev två föreläsningar, eftersom publikintresset översvämmade restriktionerna på högst 45 personer. Dessutom återkommer hon den 19 augusti för att berätta för tredje gången.
Lisbeth Eriksson väl väl hemmastadd på Huseby bruk, där hon tjänstgör som husmor och guide. Hon har också släktband till bruket - framkom det av hennes berättelser.
Gustava Maria Olofsdotter - Stava kallad - är nämligen hennes mormors mormor.
Denna var den första av de tre kvinnorna i föredraget - född 1843 i Ryssby, gift mede stataren Sven-Johan och mor till fyra barn, varav tre nådde vuxen ålder.
STAVA VAR KUNNIG i mycket, bland annat i läkekonsten. Hon var bland annat jordemor och bistöd födande kvinnor. Hon bidrog till familjens försörjning på många sätt, till exempel genom att karda och spinna - och använda sig av iglar för behandling av vissa åkommor.
Nästa kvinna var torparflickan Stina på Backen, också född 1843. Det var på vippen att hon kom till världen på landsvägen, men modern hann i sista stund in i köket där flickan föddes. Snart lämnade Stina hemmet i Snugge och gav sig ut i vida världen som firad sångerska.
Namnet var Christina Nilsson.
En gång när hon var på besök i Huseby som världsberömd sångerska, tog hon en promenad med systern Anna Katarina. Då mötte de en ung flicka, ridande på en häst. Det var slottsfröken Florence Stephens. Därmed kom berättelsen in på kungligheter och skandaler med bedrägliga förvaltare. Publiken, som fyllde stolarna framför friluftsscenen till sista plats i två omgångar, serverades landgång som förrätt till huvudanrättningen, berättelserna från Huseby.
LISBETH ERIKSSONS framträdande var den avslutande fjärdedelen av SPF:s ursprungliga program i projektet "Social samvaro".
Men tillställningarna tar för den skull inte slut. Programmet är påfyllt med komikern Jessica Persson den 20 augusti och Bolmsö Old Stars den 26 augusti.
Dessutom väntar middagsbjudningar samverkan med kyrkan i Markaryd, Strömsnäsbruk, Traryd och Hinneryd.
Och har projektpengarna, drygt 640 000 kronor, inte tagit slut, så är det inte otänkbart att SPF-ordföranden Lennart Karlsson har ytterligare någon begivenhet i bakfickan.
Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se