Årsmöte 2022

Äntligen kunde SPF Seniorerna i Markaryd ha sitt årsmöte, som blivit framflyttat på grund av pandemin, fredagen den 18 mars i Germundsgården.
110 medlemmar hade kommit för att deltaga. Ordförande Lennart Karlsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.