Sista programpunkten

Lennart - sista programpunkten

  • Den absolut sista programpunkten i projektet ”Social samvaro” har ställts in. Enligt SPF-ordföranden Lennart Karlsson har utvecklingen av pandemin satt stopp. ”Vi vågade inte fullfölja”, säger han. FOTO: LEIF LUNDSTRÖM

Smålänningen
/2020-11-04 

Sista punkten satt – tidigare än väntat
MARKARYD Meningen var att bandet Elvis4Ever skulle sätta punkt för projektet "Social samvaro", arrangerat av SPF i Markaryd och finansierat av Socialstyrelsen.
Denna avslutande underhållning var inbokad i Musikhuset i Markaryd den 15 november, men nu är tillställning raderad i agendan.
– Ja, vi ställer in. Vi tar det säkra före det osäkra och avstår från att fullfölja med tanke på utvecklingen av pandemin, säger SPF-ordförande Lennart Karlsson.
Under hela projekttiden har evenemang på evenemang genomförts på ett coronasäkert sätt. Planerna har inte behövt rubbas en enda gång. Strategin har varit att flerdubbla föreställningar och begränsa publiken.
Men det absolut sista arrangemanget i den långa serien av begivenheter bryter alltså detta mönster.
– Vi har tagit vårt ansvar, säger Karlsson.
Nu är det alltså dags att summera utfallet av projektet, vars syfte har varit att skingra ensamhet, tristess och ofrivillig isolering bland äldre människor i coronatider.
Det finns nu siffror som talar sitt tydliga språk. Alldeles uppenbart har aktiviteterna varit välkomna bland kommunens pensionärer.
– Sammanlagt har vi haft 1 850 deltagare i de olika arrangemangen, berättar Karlsson.
Det betyder också att projektpengarna – 462 000 kronor – nu är förbrukade – nästan.
– För de slantar som är kvar köper vi in surfplattor, säger Lennart Karlsson.
Samtidigt erkänner han att det inledningsvis fanns en viss oro för att inte kunna utnyttja hela beloppet från Socialstyrelsen. Föreningen fick faktiskt mer pengar än den ansökt om. Först beviljades 150 000 kronor, vilket Lennart Karlsson började planera för att använda. Då damp det helt oväntat ner ytterligare 312 000 kronor.
I det läget var Karlsson inte helt övertygad om att kunna sätta sprätt på alla pengarna före årets slut, vilket var Socialstyrelsens villkor för utbetalningen.
Men med ett ständigt uppgraderat program med underhållning, utflykter och matservering har villkoret alltså uppfyllts.
Sporrad av det översvallande gensvaret från målgruppen har Lennart Karlsson tagit sikte på nästa år. En ansökan om pengar till ett liknande projekt lämnades in i september, och inom kort kommer Karlsson att komplettera ansökan med en rapport om årets succéartade utfall.
Någon gång före jul är det utlovat ett besked från Socialstyrelsen.
– Fast den här gången handlar det inte om lika stora pengar, säger Karlsson.
Likaså avviker programinnehållet något. Nästa år blir det större fokus på att motverka de depressioner, som ofta följer i spåren av isolering, ensamhet och tristess.
Lite mera i skymundan fortskrider dock årets projekt.
– Vi har startat 20 studiecirklar med 100-talet deltagare nu under hösten. Deltagandet är gratis, berättar Lennart Karlsson.

Christer Gustafsson