Föreningsuppgifter

Föreningens
Namn: SPF Seniorerna Markaryd
Organisationsnummer: 802417-3893
Bankgiro: 5318-6565

 

Postadress:
SPF Seniorerna Markaryd
c/o: Lennart Karlsson
Mjärydsvägen 64
287 32 STRÖMSNÄSBRUK