Kontakta oss

Ruth Dahlström

Revisor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Lars Karlsson

Revisor

Lennart Karlsson

Resor

Anna-Lisa Lindvall

Data

Göran Malmberg

Webbredaktör