Träff nya medlemmar

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder alla nya och gamla medlemmar till en informationsträff

Tid: 2 novenber kl. 18.00
Plats: Gula huset Markaryd

Välkomna