Besök Tryckta

Vi inbjuder våra medlemmar till ett företagsbesök på Tryckta AB i Markaryd

Plats:  samling vid företaget 
Tid: tisdag den 20 aug. kl. 13.30

Anmälan:  senast den 15 aug till Lennart 070-670 80 34 64, 64an@telia.com
Max 30 deltagare


Välkomna!

Referat och bilder